BasicWeb
Business Blue Pages ®
N OORSIG VAN ONS DIENSTE
•  Ons otwerp en bou oulike ongekompliseerde Webwerwe w asook groter Webwerwe wat meer funksies bevat vr klein tot medium -grootte besigheids-ondernemings wat in enige area in Suidelike Afrika gelee is.

Kontak ons gerus per e-pos op admin@bluepages.biz of op 076 232 9662 om u behoeftes te bespreek. Ons staan jou stap vir stap by om jou perfekte Webwerf te ontwikkel.
ONS PRODUKTE
PRODUK 01 is na lae-koste Hoof Webwerf van 4 tot 5 bladsye wat deur ons ontwerp en van nuuts af gebou word met ons sagtware en bepewrk is tot 1 GB grootte. KostE R3000.
PRODUK 03 Behels daardie groot Webwerwe wat meer gekompliseerd is. Koste soos kwoteer.
• Ons is van mening dat n webwerf sekere eienskappe moet bevat - soos om n goeie refeksie van n besigheid te weerspieel vir potensieele klieente, - omtrent soos n winkel se vertoonvenster. Dit moet visueel interressant wees met slegs daardie bewoording wat belangrik is.
HOSTING
PRODUK 02 Behels n kletn weergawe van n  groot / hoof Webwerf wat spesiaal gebou word vir n Slimfoon-weergawe. Toegerus met n direkte telefoon-skakel na jou besigheid. Koste R2 000.
Word self deur die klieent gereel met n hosting maatskappy, maar ons kan dit ook d.m.v. Hetzner doen .
TERME & VOORWAARDES
INLIGTING: Alle Klieente-inligtiong is vertroulik vir en vir interne gebruik aleenlik. Geen inligting sal aam derde-partye verskaf word nie, tensy spesifiek deur die klieent gemagtig.
KOPIEREG: Ons asook die klieent behou kopiereg voor oor alle dokumentasie  wat gebruik word in die vervaardiging van projekte vervaardig vanaf n blanko bladsy.
REDIGERING: Die klieent sal genoegsame tyd gegun word om redigering te doen. Die projek sal besigtig kan word op n tydelike webwerfThe Client will be given the opportunity to view the Project on a demo site for editing purposes.